Bereken Het Soortelijk Gewicht Van Betonsoorten

Bereken Het Soortelijk Gewicht Van Betonsoorten

Bij het mengen van vers beton is het belangrijk om de juiste verhouding te kiezen. De soortelijke gewichten (= soortelijk gewicht) van de betonsoorten zijn hiervoor bepalend. Het kan een dun mengsel zijn met een lage dichtheid van beton, of het kunnen zware mengsels zijn. Om de ideale omstandigheden voor uw project te vinden, kunt u de bijbehorende informatie in de bouwinstructies of tabellen gebruiken. Maar eerst moet je weten hoe de betondichtheden en -gewichten worden bepaald. Lees onze gids om erachter te komen welke relaties er zijn met andere variabelen en hoe deze worden berekend.

Het type beton (lichtbeton, normaal beton, zwaar beton) bepaalt de soortelijke gewichten. Deze informatie kan met eenvoudige middelen op de bouwplaats worden bepaald. Hiervoor kunt u terugvallen op vuistregels die een zeer goede benadering mogelijk maken. Let  bij het werken met tabellen altijd op de  juiste eenheden , deze kunnen per versie verschillen. U hoeft geen grote wiskundige vaardigheden te hebben voor de berekening en u kunt de vuistregels gebruiken zonder de hulp van een zakrekenmachine. Het resultaat is echter des te belangrijker omdat het het succes van het project bepaalt. Alleen als u de perfecte betonmix produceert, is sterkte gegarandeerd en kan het gewenste effect worden bereikt.

U kunt meer inhoud bekijken in onze categorie “binnen”

Invloed soortelijk gewicht

Vers beton is een veelgebruikt materiaal en kenmerkt zich door zijn hoge sterkte. Het is een mengsel van een aggregaat en een bindmiddel. Als bindmiddel wordt in de regel cement gebruikt. U kunt zand en grind als toeslagmateriaal gebruiken. Mengen en chemische reacties vinden plaats door toevoeging van water. Met verschillende toevoegingen kun je de eigenschappen van de bouwstof weer beïnvloeden. Afhankelijk van de exacte productie spreekt men van verschillende betonsoorten. Aan vezelbeton werden bijvoorbeeld glasvezels, staalvezels of kunststofvezels toegevoegd. Textielbeton ontstaat als je bijvoorbeeld carbon of AR-glas gebruikt. De samenstelling van de betonsoorten bepaalt de gewichten en daarmee de soortelijke gewichten.

Wat is het soortelijk gewicht?

Het soortelijk gewicht is het zogenaamde soortelijk gewicht. Dit is de verhouding tussen gewicht en volume. Zo kunnen de soortelijke gewichten worden gebruikt om de dichtheid van het aangetaste lichaam te bepalen, in dit geval het type beton. Hoe groter het soortelijk gewicht, hoe groter de dichtheid. Tegelijkertijd wordt de stof als zwaarder en bijzonder stabiel ervaren. Kennis van de in elk geval benodigde dichtheid of soortelijk gewicht is cruciaal om het juiste mengsel voor het bouwmateriaal te selecteren en zo optimale resultaten op het werk te bereiken. Aan funderingen worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld dan aan kleine klussen in de tuin.

Formule voor berekening

Om het gewicht te berekenen, wordt het gewicht gedeeld door het volume:

Gewicht = gewichtskracht (wf) / volume (V)

Het is daarom noodzakelijk om eerst de gewichtskracht te bepalen. Dit is het product van de massa en de zwaartekrachtversnelling:

Gewichtskracht (wf) = massa (m) * zwaartekrachtversnelling (g)

Voorbeeld:

U heeft vers beton gemengd en wilt nu het soortelijk gewicht bepalen. Ga dan als volgt te werk:

Stap 1:
neem een ​​pot. Dit kan bijvoorbeeld een emmer van 10 liter zijn. Weeg het gewicht van de lege emmer en noteer de waarde.

Bereken betongewicht

Stap 2:
Vul de emmer van 10 liter tot aan de streep met vers beton. Je weet nu dat het beton een inhoud heeft van 10 liter.

Tip: Aangezien de literatuur en tabellen vaak informatie in m³ vereisen, kunt u de 10 liter omrekenen naar m³ voor een betere vergelijkbaarheid. De regel hierbij is dat 1.000 liter overeenkomt met een volume van 1 m³. Zo komt 10 liter overeen met een volume van 0,01 m³.

Stap 3:
Nu moet u het verse beton wegen. Plaats de emmer op de weegschaal, lees de waarde af en trek de eerder gemeten maat voor de lege emmer af. Voor ons voorbeeld gaan we ervan uit dat het beton 50 kilogram weegt.

Stap 4:
Bereken vervolgens de gewichtskracht. Voor de zwaartekrachtversnelling wordt uitgegaan van een gemiddelde waarde van 9,81 m/s²:

wf = massa * versnelling door zwaartekracht
wf = 50 kg * 9,81 m / s²
wf = 490,5 Newton

Om de berekening te vereenvoudigen, wordt vaak een vuistregel gebruikt. Vermenigvuldig hiervoor de 50 kilogram met de factor 10. In ons voorbeeld resulteert dit in een waarde van 500 Newton.

Stap 5:
Deel in deze stap het in stap 4 berekende gewicht door het volume. In ons voorbeeld werd een gewicht van ongeveer 500 Newton en een volume van 0,01 m³ bepaald. Het resultaat van deze taak is het soortelijk gewicht.

Gewicht = gewichtskracht / volume
Gewicht = 500 Newton / 0,01 m³
Gewicht = 500 * 100 Newton / m³
Gewicht = 50.000 N / m³

Een eenvoudige manier om te berekenen

Om op de bouwplaats snel en effectief het soortelijk gewicht te kunnen bepalen, maakt u gebruik van een bijzonderheid. Als u een emmer van 10 liter gebruikt en het resultaat in N / l wilt berekenen, is dit bijzonder eenvoudig.

Voorbeeld:

Het beton wordt in een emmer van 10 liter gegoten en weegt 50 kilogram. Dit resulteert in een gewichtskracht van afgerond 500 Newton. Dit resultaat wordt nu gedeeld door 10 l volume. Het resultaat is weer 50, dit keer in eenheid N / l. Als het beton 30 kilogram woog, zou het soortelijk gewicht dienovereenkomstig 30 N / l zijn.

Wilt u het met deze methode berekende gewicht omrekenen naar N/m³? Vermenigvuldig het resultaat vervolgens met 1.000. Dit resulteert in ons voorbeeld in een waarde van 50.000 N/m³. Als de 10 liter emmer vers beton 30 kilogram weegt, krijg je een dichtheid van 30.000 N/m³.

De dichtheid van stoffen

Naast de soortelijke gewichten zijn er ook dichtheden in tabellen. Deze zijn eenvoudig om te rekenen naar gewichten of u kunt de dichtheden uit de gewichten berekenen.

Wat is dichtheid?

Dichtheid wordt gedefinieerd als de verhouding van massa tot volume. De gewichtskracht wordt dus omzeild, wat leidt tot een vereenvoudiging.

 1. Stap 1: vul het beton in een emmer van 10 liter.
 2. Stap 2: Weeg het beton en trek het lege gewicht van de emmer af.
 3. Stap 3: Deel het gewicht door het volume. In ons geval is dat 10 liter of 0,01 m³.
TYPEDICHTHEIDEIGENSCHAPPEN, GEBRUIK
lichtgewicht beton<2.000 kg/m³. goede thermische isolatie
. goede geluidsisolatie lichtgewicht
Normaal beton2.000 kg/m³ tot 2600 kg/min aanbouw standaard
vaak gebruikt met stalen wapening
zwaar beton> 2.600 kg/mstralingsbescherming
afscherming

Berekening:
Als de 10 liter emmer beton 50 kilogram weegt, resulteert dit in een dichtheid van

50 kg / 10 liter = 5 kg / l

respectievelijk

50 kg / 0,01 m³ = 5.000 kg / m³

Gewicht en dichtheid omrekenen

Als je de dichtheid weet, vermenigvuldig deze waarde dan met een factor 10 en je krijgt het bijbehorende gewicht. Aan de andere kant, als je de gewichten kent, moet je ze delen door 10 om de dichtheid te krijgen.

Tip: Hier werk je met de afgeronde versnelling door de zwaartekracht van 10 m/s² in plaats van 9,81 m/s².

De betondichtheid van betonsoorten

De betondichtheid is afhankelijk van de gekozen mix. Door de materialen te variëren kan een kleinere of grotere dichtheid worden bereikt. Dit heeft weer invloed op het latere gedrag van het bouwmateriaal. Aangezien elke stof zijn dichtheid heeft, worden hieruit ook de eigenschappen bepaald. Als je het beton bijvoorbeeld met water verdunt, wordt het niet alleen dunner maar heeft het ook een lage dichtheid of gewicht. Zand daarentegen verhoogt de dichtheid van het beton.

Soorten beton naar dichtheid

Als beton bijvoorbeeld tussen de 1.500 en 2.500 kg/m³ weegt, betekent dit dat één kubieke meter van de bouwstof zo’n 1.500 tot 2.500 kilogram weegt. Wat op het eerste gezicht hoog klinkt, wordt op het tweede gezicht gerelativeerd als je bedenkt dat de grond tussen de 1.300 en 2.000 kilogram weegt in dezelfde volumeverhouding.

Lichtbeton
Is de dichtheid lager dan 2.000 kg/m³, dan spreekt men van lichtbeton. Het wordt vaak gemengd met geëxpandeerde klei of puimsteen.

Normaal beton
Normaal
  beton heeft een dichtheid van ongeveer 2.000 tot 2.600 kg/m³.
Het soortelijk gewicht is daarmee 20.000 tot 26.000 N/m³.

Zwaar beton

Hier ligt de betondichtheid boven de 2.600 kg/m³, dus boven de 26.000 N/m³.

Voorspanstaal

De dichtheid varieert

Enerzijds heb je de mogelijkheid om de dichtheid te beïnvloeden door het cement, het toeslagmateriaal en het water te mengen. Aan de andere kant worden vaak aanvullende toevoegingen gebruikt. Deze omvatten onder meer:

 • Voorspanstaal
 • Vezels van plastic, glas of staal

Tip: Merk op dat de dichtheid van het bouwmateriaal weer verandert naarmate het uithardt. De kristallisatie van het cement leidt tot de vorming van kristalnaalden. Hierdoor ontstaat een gearing en neemt het volume af. Doordat het gewicht gelijk blijft, is de betondichtheid en dus ook het soortelijk gewicht hoger.

Tips voor snelle lezers:

 • specifieke gewichten worden ook wel gewichten genoemd
  • Gewicht = gewicht / volume
  • Dichtheid = massa / volume
 • Werk met een emmer als maat
 • voor een emmer van 10 liter:
  • Het gewicht komt overeen met het gewicht in N/l
  • let altijd op de eenheden
 • Gewicht en dichtheid verschillen een factor 10