Binnenmuurisolatie In Oude Gebouwen – Instructies En Kosten

Binnenmuurisolatie In Oude Gebouwen – Instructies En Kosten

De gebruikelijke gevelisolatie is niet voor alle oude gebouwen haalbaar. In individuele gevallen kan binnenmuurisolatie de enige oplossing zijn om een ​​gebouw te isoleren tegen warmteverlies. In dit artikel wordt in detail uitgelegd hoe binnenmuurisolatie tot stand komt en waar u op moet letten.

Het isoleren van de binnenmuur is over het algemeen de slechtste optie, maar in individuele gevallen onvermijdelijk. Dit geldt vooral voor monumentale panden en panden onder monumentenzorg, waarbij de gevel in de oorspronkelijke staat moet of moet worden behouden. De fysieke nadelen en risico’s van binnenmuurisolatie kunnen tot op zekere hoogte worden geminimaliseerd, maar zijn nooit helemaal uit te sluiten. Zodra u zich hiervan bewust bent, kunt u aan de slag.

Wat u vooraf moet weten

structurele problemen

… voor binnenmuurisolatie

Het grootste probleem is duidelijk het temperatuurverloop tussen de buitenmuur en de binnenisolatie. Bij lage temperaturen koelt de buitenmuur af tot de buitentemperatuur, de binnenisolatie voorkomt dat het binnenoppervlak van de buitenmuur (die door de isolatie wordt afgedekt) door de ruimteverwarming wordt verwarmd. Als hier het dauwpunt niet wordt bereikt, zal condensatie ontstaan, die de buitenmuur blijvend kan beschadigen en ook kan leiden tot schimmelvorming tussen de muur en de isolatie of zelfs tot schimmel op het isolatiemateriaal. Dit gebeurt des te meer naarmate de relatieve vochtigheid in beide ruimtes hoger is (vooral in oude gebouwen met reeds bestaande vochtproblemen).

temperatuurgradiënt

corrigerende maatregelen

… bij het ontwerpen van de isolatie

In grote lijnen kan aan de volgende punten worden gedacht:

 • zorgvuldige installatie van dampschermen
 • Gebruik van sterk alkalische bouwmaterialen (hoge pH-waarde, bijv. bij calciumsilicaatpanelen) om schimmelgroei te voorkomen
 • Gebruik van bouwmaterialen met een zo groot mogelijk waterbergend vermogen (ook weer calciumsilicaatplaten)
 • verstandige selectie van het mogelijke en haalbare isolatie-effect (in veel gevallen zijn de EnEV-waarden niet realistisch te behalen, daar moet je mee leven)
 • Grondig onderzoek naar mogelijke koudebruggen (wand- en plafondaansluitingen, holtes, enz.) en van bij het begin de oplossing plannen
 • Beoordeling en planning van de wandconstructie door een bouwdeskundige

Naast de planning van de wandopbouw dienen ook de bestaande ramen (gevaar voor koudebruggen, aansluitproblemen voor dampschermen) te worden onderzocht.
Daarnaast dient de vochtbelasting waaraan de gevels van buitenaf worden blootgesteld (slagregen) met passende maatregelen (gevelbescherming, vergroting van de dakoverstek, etc.) zoveel mogelijk te worden vermeden.

Bij een complete renovatie is het ook de moeite waard om na te denken over de relatie tussen de verwarmingsinspanning, de gebruikte verwarmingstechniek en de thermische isolatie. Infraroodstralers kunnen bijvoorbeeld effectief en duurzaam de oppervlaktetemperaturen van buitenmuren opwarmen en zo een heel ander uitgangspunt voor binnenmuurisolatie creëren.

Bijzonder geval vakwerkhuis

Vakwerkhuizen, vooral die met vakwerkconstructies die van buitenaf zichtbaar zijn, zijn een speciaal kenmerk. Enerzijds ontmoeten hier twee verschillende materialen – namelijk het hout van het vakwerkhuis en het materiaal voor de vulling – en ook traditioneel gebouwde vakwerkhuizen zijn origineel in hun “materiaalmix” en de constructietechnologie die zeer slim is gebruikt aangelegd. Vocht kan continu worden afgevoerd (ook van binnenuit), het hout kan voldoende drogen zonder te rotten.

Het gebruik van dampdichte binnenmuurisolatie is de dood voor elk vakwerkhuis! De fysieke bouwcondities, die oorspronkelijk met zorg zijn gecreëerd, worden dus overschreven en zijn niet langer effectief. Hierdoor is vochtschade binnen zeer korte tijd onvermijdelijk, zeker bij binnenisolatie waar de sd-waarde (waterdampdiffusieweerstand) meer dan 2 m bedraagt.

Wil je toch de binnenkant van een vakwerkhuis isoleren, dan moet je altijd gebruik maken van geschikte materialen en geschikte technieken (bijvoorbeeld lichte klei en riet, of onder bepaalde voorwaarden ook vezelplaat). Aangezien dit echter altijd afhankelijk is van de respectievelijke omstandigheden, kunnen we in dit verband niet ingaan op de bijzondere situatie en de verschillen in houtskeletbouw. Alle onderstaande instructies en informatie zijn niet van toepassing op historische vakwerkhuizen!

materialen en voorbereiding

Voor een zeer effectieve en constructief relatief veilige binnenmuurisolatie in oude gebouwen kunt u volledig verlijmde calciumsilicaatplaten gebruiken. De bijzondere eigenschappen van  calciumsilicaatplaten  maken ze hiervoor bijzonder geschikt. Een dampscherm is niet vereist.

Volledige verlijming is dus noodzakelijk om in ieder geval achterventilatie (een luchtspleet tussen de isolatieplaat en de muur) te vermijden. Anders kan zich daar een koudebrug vormen en kan condensatievocht aanhouden en op lange termijn schade veroorzaken.

Wat je nodig hebt:

 • Calciumsilicaatplaten van de gewenste dikte
 • Lijm
 • Gladmakende kalk voor vulling
 • Diepe grond voor priming
 • Zaag om te snijden
 • getande spatel
 • spatel
 • Materiaal voor extra isolatie bij koudebruggen (meestal isolerende wiggen)
 • geen dampscherm!

Tip: Het samen met een bouwexpert plannen van de isolatie, het berekenen van de dauwpunten en het identificeren van potentieel probleemgebieden die extra isolatie nodig hebben, is zeker aan te raden.

Gebruiksaanwijzing: Binnenmuurisolatie met calciumsilicaatpanelen

1. Uitvoeren planning
Bepaal de gewenste isolatiewaarde en voer berekeningen uit. Bepaal het te isoleren wandoppervlak. Voldoende toeslag voor afval. Het bepaalde aantal vierkante meters is de basis voor de aankoop van materiaal (planken, lijm, egalisatiekalk, diepgrond).

2. Identificeer probleemgebieden Vind
koudebruggen, holtes, hobbels en andere probleemgebieden. Bepaal geschikte aanvullende isolatiemaatregelen en schaf geschikt materiaal aan.

3. Ondergrondvoorbereiding
Het wandoppervlak waarop de isolatie wordt aangebracht, moet schoon, droog, vetvrij en vlak zijn. Er kunnen aanvullende eisen aan de kleefkracht van de lijm gelden (let op de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking!)

4. Begin
met de isolatie Breng de lijm aan op het gehele oppervlak met een getande lijmkam en druk de planken stevig aan. Zorg ervoor dat de voegen tussen de panelen zo smal mogelijk zijn. Zaag planken op maat indien nodig. Laat de lijm drogen volgens de instructies van de fabrikant.

5. Aanvullende isolatiemaatregelen
Voer de extra vereiste isolatiemaatregelen uit (gebruik isolatiewiggen, isoleer holtes, enz.) op de probleemgebieden.

6.
Vullen van de voegen Vul de voegen netjes met de egalisatiekalk. Er mogen geen scheuren of ongevulde plekken zijn. Maal indien nodig kort.

7. Tiefgrund aanbrengen
Volgens de instructies op de verpakking, Tiefgrund meerdere keren royaal aanbrengen. Calciumsilicaatplaten zijn altijd te beschouwen als een “sterk zuigende ondergrond”.

8. Werk de muur
af met een geschikte minerale pleister of kies een andere muurbehandeling. Alle gevelbekleding moet diffusie-open zijn. Voor behang is alleen dun papier behang geschikt.

prijzen en kosten

U kunt ook kant-en-klare binnenmuurisolatie “pakketten” gebruiken om de isolatie zelf te leggen. Sommige bouwmarkten bieden al het materiaal aan tegen een totaalprijs per vierkante meter (let op: houd ook hier rekening met afval!). De prijzen hiervoor beginnen doorgaans rond de 80 euro per vierkante meter.

Anders moet je rekenen tussen ongeveer 40 en 60 EUR per m² voor 5 cm dikke isolatieplaten van calciumsilicaat, plus de nodige lijm, egalisatiekalk en een primer voor de muur (diepe primer). De kosten voor deze materialen zijn afhankelijk van het verbruik en kunnen daarom in individuele gevallen sterk variëren.
De prijzen voor vakwerk zijn onder andere afhankelijk van de inspanning die met het pand gemoeid is, ze beginnen bij zo’n 40 – 50 euro per m² (netto). In individuele gevallen zijn echter ook aanzienlijk hogere prijzen mogelijk. Het is het beste om meerdere aanbiedingen te krijgen en deze grondig te vergelijken.

U kunt altijd onze website bezoeken voor meer inhoud: blog

Tips voor snelle lezers

 • Isolatie van binnenmuren alleen indien absoluut noodzakelijk
 • zorgvuldig plannen (koudebruggen, ramen, volledige planning voor ingrijpende renovatie)
 • Beoordeling door bouwexperts aanbevolen
 • Volledig verlijmde calciumsilicaatpanelen zijn ideaal voor gebruik in oude gebouwen (bevestigd door vele studies)
 • Totale prijs is ongeveer 80 EUR per m²
 • Binnenmuurisolatie in historische vakwerkhuizen moet altijd apart gepland worden!