Dekvloerdikte | Minimale En Maximale Dikte Volgens DIN

Dekvloerdikte | Minimale En Maximale Dikte Volgens DIN

Dekvloer is een belangrijk bouwelement dat verschillende functies heeft. In woonruimtes wordt dekvloer vooral gebruikt als ondervloer voor vloerbedekking en als tussenlaag voor leidingen of vloerverwarming. Bij het verwerken van de vloer wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende bouwmethoden, maar ze hebben één ding gemeen: gestandaardiseerde diktes. De dekvloerdikte wordt gespecificeerd om het draagvermogen onder belasting te kunnen garanderen.

Bij het leggen van dekvloeren moeten tal van punten in acht worden genomen. Omdat de dekvloer een belangrijke vloerlaag in woonruimtes is, moet je deze precies leggen om een ​​faseverschuiving tegen te gaan. Een essentiële waarde is de dekvloerdikte, die wordt geregeld volgens de ISO-norm DIN 18560. Hierin worden de nominale minimale en maximale diktes vastgelegd die de installateur en u raadplegen bij het leggen van de dekvloer. Deze garanderen de functionaliteit van het dekvloerplafond en zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de vloerverwarming de gewenste warmte kan leveren. Vooral in woonkamers is het gebruik van gestandaardiseerde diktes een must, zodat je je functie kunt uitoefenen.

U kunt altijd onze website bezoeken voor meer inhoud: blog

belangrijke waarden

Aangezien de dekvloerdiktes gestandaardiseerd zijn, wordt de informatie gegeven in specifieke waarden die helpen bij de uitvoering. Deze zouden zijn:

1. Dekvloertype:  het dekvloertype geeft het type dekvloer aan. Deze informatie is belangrijk omdat elk van de zes soorten dekvloeren effectief is in verschillende diktes, wat een onderscheid noodzakelijk maakt. Deze worden afgekort, zo staat CAF voor calciumsulfaat vloer dekvloer.

2. Buigsterkteklasse (ook wel hardheidsklasse genoemd):  deze specificatie beschrijft de respectievelijke buigsterkteklasse van de dekvloertypes. Het dekvloertype alleen is niet voldoende om de dekvloerdikte te kunnen bepalen, omdat elk type meerdere hardheidsklassen heeft die de respectievelijke trekspanning onder belasting bepalen. Deze worden aangegeven met een cijfer en een letter (F en C) en worden gedefinieerd door de norm DIN EN 13813.

3. Minimale nominale dikte:  de minimale nominale dikte wordt aangegeven in mm en beschrijft de minimale hoogte die een dekvloerlaag moet hebben. Deze zijn volledig gestandaardiseerd en moeten worden nageleefd.

4. Maximale dikte:  de maximale dikte van de dekvloer wordt ook weergegeven in mm en wordt slechts in enkele gevallen gespecificeerd door de norm, zoals u kunt zien in onderstaande lijst. Bij het bouwen van een huis is een maximale dikte van 5,5 tot 8 cm gebruikelijk, maar deze waarde kan sterk variëren met uitzondering van de gestandaardiseerde eenheden, waar je absoluut op moet letten.

5. Samendrukbaarheid:  de samendrukbaarheid wordt gegeven in c en heeft voor woongebieden een waarde tot of gelijk aan 5 mm, die in onderstaande lijst wordt gebruikt. Een uitzondering is de gietasfalt dekvloer, deze heeft een samendrukbaarheid tot of gelijk aan 3 mm. Deze waarde beschrijft het verschil tussen de geleverde dikte en de dikte onder belasting van de contactgeluidisolatie die onder de dekvloer wordt gelegd en veel moet weerstaan.

6. Oppervlaktebelasting:  de oppervlaktebelasting wordt toegepast op verticale nuttige lasten die op de grond werken. Dit betekent bijvoorbeeld menselijke bewegingen die normaal gedurende de dag plaatsvinden. In de bouw zijn er verschillende oppervlaktebelastingen waarmee rekening moet worden gehouden. Voor woonruimtes wordt een verdeelde belasting tot of gelijk aan 2 kilonewton (kN) per vierkante meter gespecificeerd, die wordt gebruikt voor alle diktes in de onderstaande lijst.

Tip: hier worden geen dekvloerdiktes voor zware dekvloeren, dus industriële dekvloeren, vermeld. Deze worden nooit in je eigen vier muren of in de hobbyruimte gebruikt en zijn dus voor jou onbelangrijk.

Dekvloerdikte: een overzicht

Calciumsulfaat dekvloer (CAF)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • F4: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte
 • F5: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte
 • F7: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte

Calciumsulfaat dekvloer (CA)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • F4: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 45 mm, geen maximale dikte
 • F5: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 40 mm, geen maximale dikte
 • F7: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte

De minimale nominale dikte voor dekvloeren op scheidingslagen is maximaal 30 mm.

Gietasfalt dekvloer (AS)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • IC10: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 25 mm, geen maximale dikte

De minimale nominale dikte voor dekvloeren op scheidingslagen is maximaal 25 mm.

Kunsthars dekvloer (SR)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • F7: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte
 • F10: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 30 mm, geen maximale dikte

De minimale nominale dikte voor dekvloeren op scheidingslagen is maximaal 15 mm.

Magnesia dekvloer (MS)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • F4: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 45 mm, geen maximale dikte
 • F5: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 40 mm, geen maximale dikte
 • F7: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 35 mm, geen maximale dikte

De minimale nominale dikte voor dekvloeren op scheidingslagen is maximaal 30 mm.

cementdekvloer (CT)

Hieronder volgen de diktes voor zwevende dekvloeren op isolatielagen:

 • F4: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 45 mm, geen maximale dikte
 • F5: Minimale nominale dikte tot of gelijk aan 40 mm, geen maximale dikte

De minimale nominale dikte voor dekvloeren op scheidingslagen is maximaal 45 mm.

gebonden dekvloeren

Verlijmde dekvloeren zijn gestandaardiseerd als de enige dekvloeren met een maximale dikte. De reden hiervoor is de applicatie, omdat de dekvloer in vergelijking met de andere typen direct op de onafgewerkte vloer wordt aangebracht. Dit heeft een overeenkomstig effect op de dekvloerdikte. Naar aanleiding van de waarden:

 • Calciumsulfaat dekvloer: geen minimale nominale dikte, maximale dikte tot 50 mm
 • Gietasfalt dekvloer: geen minimale nominale dikte, maximale dikte tot 40 m
 • Kunsthars dekvloer: geen minimale nominale dikte, maximale dikte tot 50 mm
 • Magnesia dekvloer: geen minimale nominale dikte, maximale dikte tot 50 mm
 • Cementdekvloer: geen minimale nominale dikte, maximale dikte tot 50 mm