Informatie Over Mineraalbeton – Alles Over Prijzen En Verwerking

Informatie Over Mineraalbeton – Alles Over Prijzen En Verwerking

Mineraal beton is een populair bouwmateriaal, maar het vereist professionele verwerking. Voor een professionele aanpak dient u allereerst de juiste korrelgrootte te selecteren en een prijsvergelijking uit te voeren. Er vindt dan verwerking plaats. Lees over de aandachtspunten bij alle drie de stappen.

Meestal wordt het bouwmateriaal geleverd. Bij het kopen kunt u kiezen uit veel verschillende aanbieders zodat u een gerichte prijsvergelijking kunt maken. De kosten fluctueren erg, maar er moet ook rekening gehouden worden met de bezorgkosten. Maar eerst en vooral moet u de juiste producten kiezen. In onze gids leggen we uit hoe u sorteringsgrafieken kunt lezen   en wat de betekenis is van de minimale en maximale grootte van de korrels. De verwerking vindt plaats met een trilplaat, die alleen met veiligheidskleding mag worden gebruikt.

U kunt meer inhoud bekijken in onze categorie “buiten”

Eigenschappen van mineraal beton

Mineraalbeton is een mengsel van grind, water en steenslag / gemalen grind. Er wordt geen cement als bindmiddel gebruikt, wat dit bouwmateriaal onderscheidt. Mineraal beton is een sterk verdicht mengsel met een groot aandeel gebroken korrels. Tegelijkertijd heeft het bouwmateriaal een grote sterkte. Het wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van wegdekken. Bij landschaps- en tuinwerkzaamheden wordt mineraalbeton vaak gebruikt voor bestrating en terrasbedden. Verdichting van lege ruimten vindt in het algemeen plaats tijdens de verwerking. Vibrators worden gebruikt als hulpmiddel. De verdichting vindt plaats tot het gewenste draagvermogen. De exacte eigenschappen van de bouwmaterialen zijn helaas erg verschillend van elkaar. Er zijn geen uniforme en bindende normen.

 • Mineraal beton heeft een hoge vorstbestendigheid.
 • Het is een zeer goed basismateriaal voor ballast.
 • Het bouwmateriaal is waterdoorlatend. Deze eigenschap wordt bereikt door het toevoegen van greywacke en grind.
 • Een juiste verwerking resulteert in een egaal oppervlak en een hoge stabiliteit.
 • Direct na oplevering kan de ondergrond worden belast.
 • Beschadigingen aan het materiaal zijn eenvoudig te herstellen.
 • Als het oppervlak uitdroogt, begint het minerale beton te stofferen.

Mineraal beton verwerken Process

Het bouwmateriaal wordt vaak gemengd in een betoncentrale. Het wordt dan kant-en-klaar aangeleverd en kan dus direct verwerkt worden. Als u het mineraal beton zelf mengt, let dan op de exacte mengverhouding en zorg dat het goed gemengd is. Het bouwmateriaal dient na oplevering snel te worden verwerkt. In alle gevallen is het belangrijk om voor voldoende droging te zorgen.

Stap 1 – Kies de juiste korrelgrootte

Bij het kiezen moet u rekening houden met de korrelgroottes van het bouwmateriaal. In de regel vindt u informatie in de vorm van “kleinste korrel / grootste korrel” op de borden. De achtergrond is dat het mengsel bestaat uit korrels van verschillende groottes. Dit bepaalt de eigenschappen, zoals de waterdoorlatendheid. Zo is bijvoorbeeld de  variant “2/45” mogelijk . De cijfers betekenen dat de kleinste korrelgrootte die in het materiaal aanwezig is 2 millimeter is. De maximale grootte van de korrels is 45 millimeter. De eigenschappen van het mineraal beton worden bepaald door het graanmengsel. Een speciaal kenmerk zijn de ontwerpen zonder componenten. Zo  is  0/45  na verdichting  volledig  ondoordringbaar voor water .

Mineraal beton – korrels

Tip:  Je mag alleen waterdichte onderlagen gebruiken in combinatie met waterdichte toplagen. Als de toplaag waterdoorlatend is, dan is ook voor de basislaag een waterdoorlatende korrelgrootte nodig. De 2/45 korrel zorgt voor een laag die na het verdichten kleine gaatjes achterlaat. Het water kan hier nu doorheen sijpelen.

Niet alleen de kleinste maat is bepalend voor het gedrag. Hoe groter de grootste korrel, hoe complexer de verdichting. Als bijzonder grote korrelgroottes worden gebruikt, zijn ook extreem krachtige trilplaten vereist.

Stap 2 – bouwmateriaal aanbrengen

Bij het aanbrengen is de dikte van de resulterende laag cruciaal. Houd er echter rekening mee dat de hoogte door de daaropvolgende verdichting weer verandert. De dikte van de minerale betonlaag is afhankelijk van de geplande belasting van het oppervlak. Een hoge belasting vraagt ​​ook om een ​​hoge basislaag. Je kunt je grofweg oriënteren op de volgende richtlijnen:

 • Er wordt niet gereden op:
  • In dit geval moet de dikte tussen de 20 en 30 centimeter zijn.
 • Er wordt gereden op:
  • De dikte moet minimaal 40 centimeter zijn.

Tip:  Bij hoge diktes (meer dan 40 centimeter) moet je eerst 20 centimeter aanbrengen en samendrukken. Breng vervolgens meer materiaal aan en verwerk het. Met deze procedure optimaliseert u de stabiliteit van de onderlaag.

Stap 3 – compact mineraal beton

Voor het verdichten is een trilmachine voordelig. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u het minerale beton zo gelijkmatig mogelijk verdelen met een schop. Hoe zwaarder de trilplaat, hoe hoger het vermogen en hoe gemakkelijker het werk is. Verdichting is een belangrijke stap, omdat het de veerkracht van het materiaal waarborgt.

Tip:  Aangezien het een krachtig en luidruchtig werkinstrument is, moet u ervoor zorgen dat het voldoende wordt beschermd. Draag in ieder geval veiligheidshandschoenen en gehoorbescherming.

Compact mineraal beton met trilplaat

Verschillen met beton

Mineraal beton is een bijzondere vorm van klassiek beton. Het is vergelijkbaar in de toepassingsgebieden, maar verschilt in samenstelling door het  ontbreken van cement . Het bouwmateriaal is in principe een mengsel van steenkorrels van verschillende groottes. Deze worden gemengd met water en tenslotte verdicht. Hierdoor ontstaan ​​basislagen die worden gebruikt voor wegen en paden.

Tip:  Over het algemeen wordt mineraal beton vooral gebruikt voor grote oppervlakken in de particuliere sector. Met het bouwmateriaal kun je bijvoorbeeld de basislaag maken voor de fundering van het tuinhuis. Een alternatief zou dan zijn om na het betonneren van de fundering een laag steenslag te gebruiken. Door de hogere inspanning wordt het mineraal beton daarom minder vaak gebruikt voor kleine oppervlakken.

Samenstelling van mineraal beton

Zeefkromme diagram

Ook al kun je op het eerste gezicht de kleinste en grootste korrelgrootte aflezen, ook de exacte samenstelling is bepalend. Er zijn veel verschillende maten van de korrels tussen de twee gegeven waarden. Bovendien verschillen de verhoudingen van de verschillende granen. Om deze reden is  de indeling van grafieken  bestaan. Dit geeft de verhoudingen weer. Het is een percentage dat alle granen laat zien. Hierdoor kun je de structuur van het mengsel zien.

Tip:  De invoer in het indelingscurvediagram is logaritmisch. Hierdoor zijn de afstanden tussen de afzonderlijke waarden niet lineair. U moet daarom elke waarde exact aflezen en kunt geen lineaire schatting maken van de getekende curven.

Zeefkromme diagram

Wat is de ideale sorteerlijn?

De ideale sorteerlijn wordt ook wel de  Fuller’s parabool genoemd . Het is de ideale verdeling van de korrels in verhouding tot hun grootte in een mengsel. In dit geval lijken de holtes zoveel mogelijk op elkaar. Een korrelverdeling is optimaal wanneer deze zo dicht mogelijk bij deze lijn komt.

De prijzen

De prijzen voor het bouwmateriaal zijn onder andere afhankelijk van de korrelgrootte. Hieronder enkele voorbeelden van de kosten. Er zijn soms grote verschillen tussen de individuele aanbiedingen, dus het loont de moeite om verschillende aanbiedingen te vergelijken.

regionale vakhandel en bekende aanbieders:

 • Korrelgrootte 0/16: 25 euro per ton
 • Korrelgrootte 0/32: 24 euro per ton

Prijsvergelijking op internet om de goedkoopste aanbieding te vinden:

 • Graan 0/16: 11,50 euro per ton
 • Graan 0/32: 11,50 euro per ton
 • Mineraal beton 0/22: 21,72 euro per ton
 • Mineraal beton 0/45: 20,77 euro per ton
 • Graan 0/56: 11,50 euro per ton

De prijzen zijn reeds inclusief de wettelijke BTW.

Tip:  Houd bij het bestellen ook rekening met eventuele bezorgkosten. Worden deze omgerekend naar lage leveringshoeveelheden, dan kunt u de prijs per ton weer flink verhogen.

De relatie tussen dichtheid, gewicht en volume – belangrijk voor het beoordelen van prijzen.

Prijzen kunnen verwijzen naar gewicht of volume. De relatie tussen de twee grootheden wordt bepaald door de dichtheid. De volgende relatie is van toepassing:

Dichtheid = gewicht / volume

Als u deze formule herschikt volgens de andere twee grootheden, ontstaan ​​de volgende relaties:

Volume = gewicht / dichtheid
Gewicht = dichtheid x volume

voorbeeld

Het gewicht van een 0/32 mengsel is 1 ton. Het opgegeven volume is 0,61 m³. Dan de volgende resultaten voor de dichtheid:

Dichtheid = 1 ton / 0,61 m³ = 1.000 kg / 0,61 m³ = 1639 kg / m³

Afhankelijk van de werkspecificatie moet u het volume of het gewicht van de geplande constructie weten.

Tips voor lezers met haast:

 • de korrelgrootte bepaalt de eigenschappen
 • Bouwmateriaal kan waterdoorlatend of ondoordringbaar zijn
 • Nul beton is ondoordringbaar voor water
 • Prijzen per volume of per gewicht
 • Dichtheid = gewicht per volume
 • Breng bouwmateriaal aan op het oppervlak
  • Verdeel zo gelijkmatig mogelijk
  • werken met trilplaten
  • Comprimeer bouwmateriaal