Overzicht Traptypes – De Meest Voorkomende Trapvormen

Overzicht Traptypes – De Meest Voorkomende Trapvormen

Hoe kom je van de ene verdieping naar de andere? De trap is nog steeds het meest geschikte bouwelement om twee verdiepingen met elkaar te verbinden of kelder en zolder met elkaar te verbinden. De kernvereisten voor de trap zijn maximale bruikbaarheid met minimaal gebruik van vloeroppervlak. Hoewel ruimtebesparende wenteltrappen voor mensen voldoende zijn, kunnen ze voor het vervoeren van meubels erg onpraktisch zijn. Om voor elk doel de juiste trap te vinden, heeft de bouwgeschiedenis dan ook tal van oplossingen opgeleverd.

Een trap verbindt twee verdiepingen van een gebouw. Om zonder technische hulpmiddelen van het ene gebouwniveau naar het andere te komen, is trappen al duizenden jaren het beproefde constructieve element. Trappen hebben altijd een conflict van doelen gehad, hoewel ze daar uitstekend voor zijn, maar aan de andere kant nemen ze ook veel ruimte in beslag. Hoe compacter een trap is geconstrueerd, hoe beperkter het nut ervan wordt. Dit spanningsveld heeft geleid tot talloze soorten en vormen trappen waaruit een klant tegenwoordig kan kiezen. De meest voorkomende typen en ontwerpkenmerken van trappen worden hier gepresenteerd.

Verschil tussen vorm en soort

De vorm en stijl van een trap is niet hetzelfde. Er zijn namelijk talloze combinaties mogelijk van de vorm en het type trap. Een ander onderscheidend kenmerk van de trappen is hun materiaal. Dit is in wezen beperkt tot staal, kunst-/natuursteen of hout, maar ze komen niet verder in deze lijst voor.

trap vormen

De vorm van een trap verwijst naar het bovenaanzicht. Het is grotendeels verantwoordelijk voor de praktische gebruikswaarde en voor het ruimteverbruik van de trap. Er zijn vijf basisvormen voor trappen om uit te kiezen, die op hun beurt kunnen worden gecombineerd en gevarieerd. De basisvormen van trappen zijn:

 • Rechte trappen
 • platform trappen
 • wenteltrappen
 • wenteltrappen
 • veelhoekige trappen

Rechte trappen

Rechte trappen zijn de eenvoudigste trapconstructie. Ze bestaan ​​uit een rechte, vlakke trap waarin de verdiepingen ononderbroken en zonder vertakkingen met elkaar verbonden zijn. Vooral trappen nemen veel ruimte in beslag. Ze kunnen in elke breedte worden uitgevoerd, wat het transporteren van omvangrijke ladingen bijzonder eenvoudig maakt.

Een ruimtebesparende variant van de rechte trappen zijn de ruimtebesparende trappen. In dit geval lopen de stappen in elkaar over. Hierin staat met welke voet u als eerste de trap op moet. Het zijn goede vouwtrappen voor op zolder, maar worden niet aanbevolen voor regelmatig gebruik vanwege het risico op vallen.

platform trappen

Bordestrappen bestaan ​​uit minimaal twee afzonderlijke segmenten rechte trappen die door bordessen met elkaar zijn verbonden. Bij elke overloop kan de richting van de trap worden gewijzigd. Een permanente verandering van 90° is gebruikelijk. Als er slechts één richtingsverandering op de trap wordt uitgevoerd, spreekt men van een 1/4 wenteltrap.

Als er twee hoeken worden aangebracht, is er sprake van een halve draaitrap of een U-trap. Dit is de standaard trapvorm in appartementsgebouwen. Ze maken het mogelijk om lasten te laten vallen tijdens het verplaatsen. Dit maakt het vervoeren van volumineuze meubels of apparatuur zeer veilig. Platformtrappen bieden maximaal nut. Bovendien kunnen ze door het gebruik van uniforme componenten bijzonder snel en goedkoop worden geproduceerd.

wenteltrappen

Met wenteltrappen kunnen bochten in de trap worden ingebouwd. Ze bieden een ruimtebesparende en elegante manier om de richting van de trap te veranderen bij het wisselen van vloer. Hun constructie is zeer complex, maar kan individueel worden aangepast aan de eisen van het gebouw. Bochten van 90 – 180° zijn gebruikelijk. Wenteltrappen kunnen ook gecombineerd worden met bordessen.

wenteltrappen

Wenteltrappen zijn ronde trapvormen. Ze zijn bijzonder ruimtebesparend. Hun breedte wordt echter altijd beperkt door het ontwerp. Ze zijn nauwelijks geschikt voor het vervoer van volumineuze ladingen. Wenteltrappen worden gebruikt om torens te beklimmen of als noodtrap voor mensen. Ze worden ook vaak binnenshuis gebruikt in appartementen met meerdere verdiepingen. Bij gebruik dient er echter nog een tweede toegang tot de bovenverdieping te zijn. Wenteltrappen in gezinswoningen zijn vanwege de minimale benodigde ruimte zeer geschikt als extra, comfortabele verbinding. Ze kunnen echter slechts in zeer beperkte mate worden gebruikt als volwaardige verbinders voor vloeren.

veelhoekige trappen

Bij veelhoekige trappen wordt de bocht niet gemaakt door radii, maar door schuine takken. Ze zijn zeer geschikt voor trappen met een uitgesproken oog. Het oog van een wenteltrap is de centrale open ruimte. Vroeger werden veelhoekige trappenhuizen vaak aangetroffen in hotels omdat er gemakkelijk een open lift in het midden kon worden ondergebracht. Tegenwoordig hebben veelhoekige trappen een deel van hun belang verloren.

soorten trappen

Trappen verschillen in type door hun statische constructie. Net als in de vorm zijn ook trappen in hun soort in strijd met doelstellingen: een zo hoog mogelijk statisch draagvermogen moet worden gecombineerd met een zo laag mogelijk materiaalverbruik. Een trap is een constant dynamische plek die maar kort en tijdelijk wordt gebruikt. Naast het ruimtegebruik moet een trap daarom ook visueel esthetisch zijn en zo min mogelijk in een gebouwconcept. Dit leidt tot tal van variaties in de statische constructie.

trap elementen

Een trap bestaat uit treden die met de grond verbonden moeten worden. Hiervoor kan de dichtstbijzijnde muur, een aparte onderbouw, stabiele liggers of zelfs alleen de stootborden worden gebruikt. Zelfs de stootborden kunnen worden vervangen door dunne bouten, waardoor een bijzonder delicate en luchtige trap ontstaat. Hoe meer filigraan en lichter een trap is geconstrueerd, hoe minder veerkrachtig deze is. De veerkracht kan tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door de keuze voor hoogwaardige materialen. Dit is echter slechts in beperkte mate mogelijk en altijd een kwestie van kosten. Uitgebreide, filigrane en licht uitgevoerde trappen zijn dan ook veelal bedoeld voor gebruik binnenshuis, waar een trap ook een bijzondere visuele functie moet hebben.

 • stap
 • stijger
 • wang
 • onderbouw
 • hangende constructie
 • borstwering
 • leuning

De  trede  is het centrale element van de trapfunctie. Het moet voldoende breed en stabiel zijn om mensen en lasten veilig te kunnen herbergen.

De  riser  verbindt de treden met elkaar. Het heeft statische en optische functies. Het is ook belangrijk voor de veiligheid door te voorkomen dat benen en voeten wegglijden.

De  liggers  van een trap zijn de zijelementen waartussen de treden worden bevestigd. Deze kunnen ter plaatse worden verzorgd of speciaal voor de trap worden gemaakt. Bij een aan één zijde scharnierende trap vormt de wand een drager van de trap.

Als onderconstructie  kunnen verticale draagelementen of in de lengte doorlopende profielconstructies onder de trap worden toegepast  . Met Q- of R-profielen (profielen met vierkante of rechthoekige doorsnede) kunnen zeer sterke en zeer zware zelfdragende trappen worden geproduceerd. Het produceren van deze onderconstructies is echter zeer complex vanwege de gestapelde en gelaste constructie.

Bij  hangende constructies  worden de draaglasten van de treden opgevangen door touwen of stangen die aan het plafond, de borstwering of de leuning zijn bevestigd. Hangende constructies zijn zeldzaam en moeilijk te realiseren door de trillingen van de treden. Desalniettemin zijn ze in sommige gevallen nuttig vanwege hun beveiliging tegen opzij vallen.

De  borstwering  biedt een gesloten zijdelingse ondersteuning, die bedoeld is om een ​​zijdelingse val van de trap te voorkomen. Grote glaspanelen worden vaak gebruikt voor balustrades binnenshuis. Deze bieden maximale bescherming met de grootste transparantie. De balustrade kan zowel massief als zeer filigraan zijn met stalen of houten constructies.

Het belangrijkste doel van de  leuning  is om je vast te kunnen houden tijdens het traplopen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij hangende trappen, kan de leuning ook statische taken hebben.

Afhankelijk van het materiaal en de constructie van de trap kunnen de afzonderlijke elementen een meer of minder belangrijke rol spelen in de statica van een trap. Verschillende elementen van de bijlage worden vaak met elkaar gecombineerd. Dit resulteert in verschillende basisvormen van trappen, die veelal als mengvormen worden uitgevoerd.

Vrijdragende trappen

Vrijdragende trappen vind je zowel in de bijzonder solide als in de bijzonder filigrane constructie. Normale trappen van gewapend beton zijn bijvoorbeeld voornamelijk uitgevoerd als vrijdragende trappen. Ze zijn gegoten als een monolithisch blok dat op gedefinieerde punten op de bouwconstructie wordt geplaatst. Vrijdragende trappen hebben geen extra ophanging of onderconstructie nodig. Vrijdragende trappen vind je binnen als gevouwen werktrappen. Dit zijn optisch zeer aantrekkelijke, maar niet erg veerkrachtige oplossingen.

stringer trappen

In het eenvoudigste geval zijn dit reeds bestaande muren van het gebouw. Deze oplossing vind je vaak bij entrees of keldertrappen. De stringer kan ook een constructief element van de trap zelf zijn. Stalen trappen worden vaak ontworpen als draagtrappen omdat ze bijzonder eenvoudig te vervaardigen zijn. Binnen zijn stringer trappen vaak gemaakt van hout. Een variant van de soms machtige houten draagtrappen zijn platte draagtrappen. De wang bestaat uit zeer sterk GVK. Dit maakt een bijzonder dunne wang mogelijk.

bout trappen

Bij geschroefde trappen worden de stootborden vervangen door verbindingsbouten. Ze zijn statisch zeer complex om uit te voeren en kunnen alleen worden geproduceerd met een hangende of onderbouw. Maar ze bieden interessante optische effecten. De ontbrekende stijgbuis is echter altijd een verhoogd risico op ongevallen. Dit type trappen is onderverdeeld in bouttrappen en dragende bouttrappen. Bij dragende bouttrappen hebben de bouten extra statische functies.

vrijdragende trap

Bij vrijdragende trappen worden de treden slechts aan één kant aan een muur bevestigd. Ze “krassen uit” en hangen vrij in de lucht aan de andere kant. De vrijdragende trappen lijken technisch zeer eenvoudig, maar zijn zeer moeilijk te realiseren. De aan één kant van de muur hangende traptrede creëert een hefboommoment dat alleen met grote inspanning permanent en veilig kan worden opgeheven. Dit wordt mede bereikt door massieve stappen, die op hun beurt door hun eigen gewicht een hoog hefboommoment genereren.

In elk geval vereisen vrijdragende trappen een zeer sterke muur waaraan ze worden bevestigd. Zelfs metselwerk kan hiervoor niet voldoende zijn. De ideale wand voor vrijdragende trappen bestaat dan ook uit gewapend beton met een wanddikte van minimaal 24 cm. Vrijdragende trappen zijn erg stijlvol. Door het ontbreken van zijdelingse steun en het open ontwerp zonder stootborden zijn ze echter ook erg gevaarlijk. Het gebruik ervan moet daarom zorgvuldig worden overwogen. Als een vrijdragende trap om veiligheidsredenen moet worden aangevuld met een leuning, dan is het ook heel gemakkelijk om optisch vergelijkbare, maar aanzienlijk stabielere constructies voor de trap te vinden.

combinaties

Deze basissoorten trappen worden in de praktijk vaak gecombineerd. Trappen zijn aan één zijde aan een wand bevestigd vanwege de economische ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de vrijdragende trap onderdeel is van de constructie van vele trapvormen. Dit kan nu statisch worden ontlast door een onderbouw met de statische eigenschappen van een vrijdragende trap. De zelfdragende eigenschappen kunnen ook worden geleverd door een stabiele leuning of borstwering, waaraan de treden worden bevestigd. De combinatiemogelijkheden zijn zo divers dat voor elke toepassing de juiste trapconstructie te vinden is.

Welke trappen nemen?

De trapkeuze moet worden afgewogen in de driehoek tussen de parameters uiterlijk, statica en functie. Een lichte en luchtige uitstraling met hoge esthetische eisen en een extra verlangen naar statische veerkracht resulteert altijd in de keuze voor bijzonder complexe constructie en hoogwaardige materialen. Het is daarom de moeite waard om een ​​trap zeer zorgvuldig te plannen. Met een zekere bereidheid om compromissen te sluiten bij het aanpassen van de parameters, kan het budget aanzienlijk worden versoepeld.

Met alle wensen voor de optiek mag men echter de veiligheid niet verwaarlozen. Zijdelingse ondersteuning door een stevige leuning, bescherming tegen zijdelings wegglijden of tussen treden, of een beschermende borstwering kan de trapveiligheid maximaliseren. Je raakt relatief snel gewend aan de optiek. Het is goed als de beveiliging niet wordt verwaarloosd.

Tips voor snelle lezers

 • Plan wenteltrappen alleen als extra trappen
 • Vrijdragende trappen zijn statisch zeer complex
 • rechte trappen kunnen snel, veilig en gemakkelijk gemaakt worden
 • Glazen balustrades bieden maximale veiligheid met de beste optiek