Piepschuimpanelen Lijmen: Doe-Het-Zelfinstructies | Piepschuim Lijm

Piepschuimpanelen Lijmen: Doe-Het-Zelfinstructies | Piepschuim Lijm

Veel doe-het-zelvers hebben een soort haat-liefdeverhouding met piepschuimpanelen. Het materiaal wordt gewaardeerd om zijn technische eigenschappen, maar wanhoopt tegelijkertijd aan de verwerking ervan. Hoe het lijmen lukt en welke lijm geschikt is voor piepschuim wordt hier duidelijk uitgelegd.

Polystyreen is een van de meest geproduceerde kunststoffen. De meeste mensen weten dat het opgeschuimd is door de verkoopnaam  Styropor . Terwijl sommigen de goede isolerende eigenschappen, het lage gewicht en andere positieve aspecten waarderen voor een breed scala aan toepassingen, wijzen anderen de verwerking van polystyreen botweg af.

U kunt altijd onze website bezoeken voor meer inhoud: blog

Piepschuimplaten lijmen

Een reden is altijd de moeilijke verwerking en vooral de worsteling met de lijm. We leggen je uit met welke techniek je  piepschuimplaten kunt verlijmen  zonder wanhoop. We leggen ook uit welke lijm geschikt is voor piepschuim en welke met rust moeten worden gelaten.

piepschuim

Om de eigenaardigheden van de  verwerking van piepschuim te kunnen begrijpen, moet men eerst het materiaal zelf kennen. Omdat de samenstelling ervan al veel verklaart van wat in de loop van het werk een probleem kan worden in het geval van onwetendheid.

Eigenlijk beschrijft de term polystyreen geen materiaal. Het is eerder een merk- of  handelsnaam  die inmiddels zijn weg heeft gevonden naar het gebruik, net zoals “Tempo” tegenwoordig representatief is voor alle papieren zakdoeken. Styrofoam is gemaakt van polystyreen, het vierde meest voorkomende  plastic . Het is daarmee een van de normale kunststoffen die in allerlei vormen in huishoudens, handel en techniek te vinden zijn.

Styrofoam structuur

polystyreen

Om van polystyreen piepschuim te maken, wordt het plastic met behulp van warmte opgeschuimd, technisch zet het uit. In technische termen spreekt men dus ook van EPS (geëxpandeerd polystyreen). Bij typisch piepschuim is het  kunststofgranulaat  dat als uitgangsmateriaal wordt gebruikt nog steeds herkenbaar als bolletjes die aan elkaar worden geplakt tot een hechte verbinding.

De essentiële eigenschappen van het op deze manier geproduceerde polystyreenschuim zijn:

 • hoge elastische vervormbaarheid;
 • hoog absorptievermogen voor trillingen en schokken
 • gesloten celstructuur met fijne poriën
 • lage vochtopname
 • lage oplosmiddelbestendigheid tegen bijv. ketonen en aldehyden
 • weerstand tegen lage temperaturen:
 • hoge UV-gevoeligheid

De meest voorkomende vorm waarin het schuimplastic wordt verkocht voor een breed scala aan toepassingen in huis en hobbyruimte zijn  panelen  van verschillende diktes en afmetingen. Maar ook vormdelen zijn steeds weer terug te vinden, vooral op het gebied van installatietechniek, maar ook in de modelbouw.

Piepschuimpanelen verwerken

Geschikte lijmen

Als je nu de essentiële eigenschappen van piepschuim kent, is het vrij eenvoudig om uit deze kennis af te leiden welke  eigenschappen  een lijm voor piepschuim moet hebben.

 • hoge elasticiteit om mogelijke vervormingen van het piepschuim op te vangen
 • Hechtings- en uithardingsvermogen op niet-absorberende ondergrond
 • Samenstelling zonder relevante oplosmiddelen
 • geen thermisch geactiveerde lijmen boven het smeltpunt van piepschuim (bijv. “hete lijm”)
 • geen UV-activering van de lijm nodig

Praktijkvoorbeelden van geschikte lijmen

Nu kan uit de verscheidenheid aan producten die op de markt verkrijgbaar zijn, eenvoudig een reeks geschikte producten worden samengesteld op basis van de vereisten voor geschikte lijmen voor het verlijmen van  piepschuimpanelen Het valt op dat de afzonderlijke  lijmen  sterk variëren in consistentie, samenstelling en verwerking.

Dat hangt vooral af van het beoogde  gebruik , namelijk van de ondergrond waarop je de piepschuimplaten wilt verlijmen. Een lijm voor piepschuim op metselwerk als isolatiemateriaal ziet er door de minerale, veelal zeer oneffen en ook zuigende tot zandige ondergrond geheel anders uit dan een lijm voor het aan elkaar verlijmen van piepschuimdelen. Daarom worden hieronder typische  producten  als voorbeeld weergegeven en wordt de hechting van de piepschuimplaten daarop uitgelegd.

piepschuim platen

zelfklevend schuim

materiaal

 • Polyurethaanschuim (PU), typische constructie- en montagelijm
Montagelijm (afgebeeld) in plaats van polyurethaanschuim (PU)

aanvraagformulier

 • meestal als een patroon met drijfgas, zet de lijm uit wanneer het de patroon verlaat

toepassingsgebieden

 • Bevestiging van isolatieplaten op minerale ondergronden zoals steen en beton, evenals op hout – door de kleine patrooninhoud bijzonder geschikt voor kleine oppervlakken en hulpwerkzaamheden.

bijzonderheden

 • Door de ruimtevullende werking van de lijm is deze zeer geschikt voor het overbruggen van kieren in de ondergrond

Zelfklevend schuim | instructies

Als piepschuimplaten verlijmd moeten worden met zelfklevend schuim, gaat u het beste als volgt te werk.

 • Verwijder stof, vuil en losse onderdelen van het oppervlak
 • Voorzie de lijmpatroon van een spuitmondje volgens de instructies
Montage lijmpatroon (afgebeeld) in plaats van polyurethaanschuim (PU)
 • Breng zelfklevend schuim in zelfs slangen aan op de piepschuimplaat
Montagelijm (afgebeeld) in plaats van polyurethaanschuim (PU)
 • Lijn het paneel onmiddellijk uit met de ondergrond en druk stevig aan totdat het hechtende effect optreedt
 • Stel panelen indien nodig opnieuw af, aangezien zelfklevend schuim panelen gemakkelijk kan uitzetten en verplaatsen, zelfs in een “niet-drukkende” vorm.
 • Breng ook een plakstrip aan op de voorzijde van de volgplaten en druk de platen stevig tegen elkaar aan.
Montagelijm (afgebeeld) in plaats van polyurethaanschuim (PU)
 • Eventuele openingen tussen panelen opvullen met zelfklevend schuim, het schuim afsnijden nadat het is uitgehard (bijv. met een snijmes)
gesneden piepschuim

OPMERKING: Aangezien het PU-kleefschuim zelf een bepaalde hoeveelheid ruimte in beslag neemt, moet erop worden gelet dat het gelijkmatig wordt aangebracht. Als de lijmslangen te ver uit elkaar worden aangebracht of als er op bepaalde plaatsen te veel schuim wordt aangebracht, kunnen er holtes ontstaan ​​tussen de piepschuimplaat en de ondergrond, die de hechting verminderen en vooral de doorgaans gewenste isolerende werking verminderen.

Hetzelfde geldt voor defecten in plaatverbindingen. Door gaten in de lijm ontstaan ​​koudebruggen, die in totaal de isolerende werking aanzienlijk kunnen verminderen.

spuit lijm

Materiaal:

 • Aërosollijmen op basis van synthetisch elastomeer

Aanvraagformulier:

 • Gebruiksklare spuitbus onder druk
spuit lijm kan

Toepassingsgebieden:

 • Verlijmen van isolatiepanelen op zeer vlakke ondergronden, door kleine containerafmetingen speciaal voor kleine oppervlakken, zeer geschikt om piepschuimpanelen aan elkaar te verlijmen.

Bijzonderheden:

 • lage aanbrengdikte, daardoor geen vullend effect op oneffenheden.
 • zeer korte uitdamp- en uithardingstijd, dus verlijming zonder dat de panelen uitzakken of de lijm indringt.
 • Bijsturen is echter nauwelijks mogelijk.

spuitlijm | instructies

De verwerking van piepschuim met spuitlijm werkt als volgt:

 • Reinig het oppervlak, elimineer defecten of oneffenheden door te vullen of te schuren.
 • Bereid de planken voor om perfect te passen en controleer ze idealiter kort in de geplande positie voordat ze worden verlijmd.
 • Spuit de lijm op de hechtvlakken van de isolatieplaat (achter- en voorkant).
Spuitlijm aanbrengen
 • Plaats het paneel na de aangegeven droogtijd en druk stevig aan

LET OP: In tegenstelling tot PU-schuimen kunnen eventuele openingen tussen de piepschuimplaten achteraf niet zomaar opgevuld worden met spuitlijm. Als er gaten moeten worden opgevuld, moeten andere vulstoffen, zoals lijmschuim, worden gebruikt voor de nabewerking.

Acrylaat dispersielijmen

materiaal

 • Pasteuze lijm op basis van acrylaat

aanvraagformulier

 • meestal emmergoederen, zelden patronen

toepassingsgebieden

 • Verlijmen van piepschuim op zuigende ondergronden zoals metselwerk, beton en hout
metselwerk

bijzonderheden

 • hoog vullend effect, daarom ook geschikt voor oneffen oppervlakken of voor het overbruggen van oneffenheden

Acrylaat dispersielijmen | instructies

De meest gebruikelijke manier om piepschuimplaten te verlijmen in woningbouw, renovatie en modernisering is het gebruik van dispersielijmen op de volgende manier.

 • Losse onderdelen van het oppervlak verwijderen
 • Breng een egalisatieprimer aan op sterk zuigende ondergronden
 • Egaliseer extreem oneffen oppervlakken vooraf met plamuur
 • Breng de dispersielijm aan op het oppervlak met een getande lijmkam en wacht de aangegeven droogtijd af
 • Duw de piepschuimplaten stevig in het lijmbed en lijn uit
 • Bij verlijming aan de muur: vanwege de lange uithardingstijd de onderste rij panelen mechanisch ondersteunen om doorhangen te voorkomen, bijvoorbeeld door er hout onder te leggen of naast de lijm deuvels te gebruiken
Kunststof plaatpluggen

LET OP: Zeer pasteuze dispersielijmen zijn slechts beperkt geschikt voor het verlijmen van de voorzijden van de panelen. Hier moet u letten op een overeenkomstige informatie van de fabrikant. Als alternatief kunnen de panelen met andere lijmen aan elkaar worden verbonden, zoals lijmschuim of spuitlijm.

Kunststof plaat deuvel

lijm- en afdichtingsmiddelen

Tegenwoordig zijn er tal van speciaal ontwikkelde lijmen met speciale eigenschappen voor speciale toepassingsgebieden. De meest bekende hiervan zijn  lijmen en kitten op basis van polyurethaan . Ze creëren elastische, zeer effectieve verbindingen tussen de piepschuimpanelen en ondergronden variërend van hout en metaal tot glasvezel en glas. Door hun hoge elasticiteit zijn ze zeer geschikt voor gebruik op het gebied van dilatatievoegen.

glasvezel structuur:

Door de hoge mate van  specialisatie  van de afzonderlijke producten kunnen echter geen algemeen geldende instructies worden geschreven. De door de fabrikant verstrekte informatie moet vóór gebruik worden bestudeerd.

Reactieve smeltlijmen

Een van de modernste lijmsoorten voor piepschuim zijn de zogenaamde hotmelt lijmen. Ze maken het oppervlak van het piepschuim vloeibaar door de ontwikkeling van  warmte  en creëren zo een extreem sterke en niet-positieve verbinding, vooral tussen piepschuimpanelen. Aangezien deze lijmen echter niet uitvoerbaar zijn in de doe-het-zelf sector en vooral voorbehouden zijn aan de  technische sector  , wordt hier geen nadere toelichting gegeven op de verwerking.

de verwijdering

Naast het eigenlijke verlijmen  rijst uiterlijk na afloop van het eigenlijke werk de vraag wat er gebeurt met de lijmresten die gebruikt worden bij de doe-het-zelf verwerking van piepschuimplaten. Aangezien de lijmen, net als de eigenlijke schuimplaten, uiteindelijk  chemische producten zijn , moet elke verwijdering worden vermeden.

correcte verwijdering van chemische producten

Omdat de  lijmen  niet kritisch zijn als ze uitgehard zijn, kunnen kleine resthoeveelheden op een overgebleven stuk piepschuim worden aangebracht, gelucht en uitgehard. Samen met de piepschuimresten kunnen ze dan vakkundig worden afgevoerd op de vuilstortplaats of op het  inzamelpunt voor recycling  . Vanwege de hoge reactiviteit en de  aanwezige stoffen dienen grotere hoeveelheden lijm op een inzamelpunt voor gevaarlijk afval te worden ingeleverd.

Extra bevestigingen

Ten slotte moet u er bij het verlijmen van piepschuimpanelen altijd rekening mee houden dat – ongeacht welke lijm u gebruikt – piepschuim over het algemeen slechts relatief zwakke  hechtkrachten  op het oppervlak kan genereren. Dit komt vooral door de oppervlaktekwaliteit en de gesloten poriënstructuur.

Styrofoam plaatstructuur

Vooral bij constructiemaatregelen met piepschuim kom je snel in een ruimte waar extra  mechanische bevestigingen  van de isolatieplaten nodig kunnen zijn. In de meeste gevallen worden dan zogenaamde plaatdeuvels gebruikt, die de platen met grote platen door het  isolatiemateriaal  in de massieve onderbouw bevestigen. Bij latere montage van piepschuim op gepleisterde wanden en soortgelijke onderdelen is het gebruik hiervan zelfs grotendeels voorgeschreven.