Retrofit Potentiaalvereffening / Aarding In Het Huis – Procedure + Kosten

Retrofit Potentiaalvereffening / Aarding In Het Huis – Procedure + Kosten

Potentiaalvereffening in een huis is een centraal onderdeel van de elektrische uitrusting. Het dient om de woning te beschermen tegen de verspreiding van elektrische schade bij overspanningen, kortsluitingen en blikseminslag. De maatregel die gewoonlijk ‘aarden’ wordt genoemd, wordt nu standaard gepland en uitgevoerd bij het bouwen van een huis. Door voorheen geldende wetten waren echter tal van huizen uit de jaren 60 voorzien van onvoldoende of geen potentiaalvereffening. In dit geval moet het vandaag nog worden ingebouwd.

Wie kan aarding aanbrengen?

Dit moet vooraf gezegd worden: Alle werkzaamheden met betrekking tot de elektrische aansluiting op de huisstroomvoorziening en bliksembeveiliging zijn exclusief voorbehouden aan gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven. Elke zelftest op dit gebied is bij wet verboden en wordt bestraft met een boete. Afgezien daarvan weigert een brandverzekering meestal een contract als er geen deskundig oordeel is over de bestaande elektrische beveiliging van een huis. Maar aangezien een brandverzekering ook verplicht is voor een huiseigenaar, bestaat er ook op dit gebied een risico op een boete. Al met al bespaart u uzelf een hoop moeite door deze taak over te laten aan een professionele dienstverlener.

Met veel goede wil van de elektricien is het wellicht mogelijk om de afzonderlijke werkstappen zelf uit te voeren en te laten goedkeuren. De elektricien moet echter na elke werkstap naar de bouwplaats komen en zijn OK geven. Dit kan handig zijn wanneer de elektricien het erg druk heeft en geen tijd kan vrijmaken voor kleine taken als deze. Aangezien de elektriciens echter niet alleen hun geld met dit werk verdienen, maar er ook verantwoordelijkheid voor nemen met hun handtekening, is het in dit geval zeer zelden mogelijk om hun eigen werk uit te voeren.

taak van aarding

Aarding of potentiaalvereffening heeft tot taak overspanningen in de grond af te leiden. Hiervoor wordt de aardlekschakelaar op de potentiaalvereffening aangesloten.

Aardlekschakelaar

Deze kan vervolgens worden aangesloten op de bliksemafleider als het ontwerp geschikt is. Het plaatsen van de funderingsaardelektrode is sinds 2007 verplicht voor elk nieuw gebouw. ​​Ook waren voorheen compromissen mogelijk doordat rioolbuizen of andere aardgebonden metalen buizen als aarding konden worden gebruikt. Omdat echter steeds vaker kunststof buizen voor dit doel worden gebruikt en de metalen buizen door de elektrische belasting zeer gevoelig zijn gebleken voor roest, zijn de eisen voor aarding tegenwoordig bijzonder streng. De procedure, uitvoering en toegestaan ​​personeel zijn gedetailleerd geregeld in DIN 18014.

de ring aarde

De meest voorkomende aardelektrode in nieuwbouw is de ringaardelektrode die in de stripfundering of vloerplaat is geïntegreerd. Het bestaat uit een lange plaat van thermisch verzinkt staal. Het wordt aan de buitenkant in een ring om het hele gebouw in het beton gelegd en via een aansluitkabel met brede doorsnede naar binnen gelegd. De ringaarde-elektrode is het goedkoopst om te leggen op het moment dat de fundering wordt aangelegd: de brede metalen plaat wordt eenvoudig samen met de wapening in de mantel verankerd en er overheen gebetonneerd. Als de betondekking voldoende is, is verzinkt plaatstaal perfect geschikt. Een meter aardingstape kost ongeveer 1,30 en wordt bij het aanbrengen van de wapening vrijwel kosteloos aangebracht.

Ringerders kunnen ook achteraf worden ingebouwd. Hiervoor wordt een 0,5 meter tot 1 meter diepe sloot rondom het huis gegraven. In dit geval hoeft echter geen verzinkt plaatstaal te worden gebruikt als het niet mag of kan worden ingebetonneerd. Hoewel de standaard aardingsband een minimaal 70 micron zinken laag heeft voor corrosiebescherming, is dit niet voldoende voor contact met de permanent vochtige grond. De tape zou roesten. Bovendien is elektrische spanning ook zeer bevorderlijk voor corrosie. Daarom komt alleen de dure V4A in aanmerking voor een achteraf geïnstalleerde ringaarde. Dit roestvast staal is extreem corrosiebestendig, waardoor het een permanente oplossing is. Dit heeft echter zijn prijs: met iets minder dan 9 euro per meter is het ringanker van roestvrij staal bijna tien keer duurder dan verzinkt plaatstaal.

In een woning met een randlengte van 10 meter en een ringaarde van 0,03 meter is er een oppervlakte van ca. 3 m² effectief contactoppervlak met de grond, van waaruit de te ontladen stroom wordt uitgestraald. Dit grote gebied is de standaard voor elke andere vorm van de aardelektrode.

De diepe aarder

Een diepe aardpen is een populaire vorm van grondanker als de bouwkundige omstandigheden de latere installatie van een grondanker niet toelaten. Het bestaat uit een lange staaf, ook gemaakt van V4A roestvrij staal. Hij wordt zeker negen meter diep de grond in geramd. Er moet voor gezorgd worden dat de aardingspen geen schade kan veroorzaken aan andere installaties zoals elektriciteitsleidingen of rioolbuizen. Om het ideale trefpunt voor de aardstaaf te bepalen, is daarom vooraf grondonderzoek nodig.

Aansluitklem voor aardpen

Een grondstaaf kost ongeveer 20 euro per 1,5 meter staaf. De staven kunnen in elkaar worden gestoken en zijn permanent met elkaar verbonden wanneer ze op hun plaats worden geramd. Het aanstampen van de aardpen is een zaak van een professionele handeling met het juiste gereedschap. Voor kleinere klussen is een krachtige klopboormachine voldoende. Voor grotere funderingsaardelektroden is echter een heiinrichting vereist. Een grondanker plaatsen in een eenvoudige gezinswoning kost tussen de 200 en 500 euro.

Meer soorten

In principe is het enige dat telt bij een aardelektrode dat er voldoende contactoppervlak is met de aarde. Daarom zijn er in plaats van een diepaarde of een ringanker ook:

  • Rechte aarde
  • Stralend
  • plaat aarde of
  • Mesh-aarders om te overwegen.

Rechte aardelektroden  zijn horizontaal gelegde aardingsbanden, kabels of staven en worden parallel aan aardstroomkabels ingebracht. Ze zijn erg goedkoop omdat ze praktisch geen installatiekosten veroorzaken, maar ze moeten worden gepland bij het bouwen van het huis.

Om het benodigde contactoppervlak met de grond te krijgen, kunnen de rechte aardelektroden ook radiaal of kruisvormig worden verdeeld. Het is alleen belangrijk dat alle stralen elkaar op een gemeenschappelijk punt ontmoeten en daar elektrisch contact met elkaar hebben. Er zijn maximaal zes afzonderlijke liggers toegestaan, die onder een hoek van 60° ten opzichte van elkaar worden gelegd.

Als je de stralen van een  stralingsaarder  met elkaar verbindt, krijg je een veld met zes mazen. Dit type aarde wordt een gaasaarde genoemd. Voor alle duidelijkheid: een gaasafrastering is beslist geen ingegraven kettingschakel! Ook voor de gaasaarder mag alleen toegestaan ​​materiaal worden gebruikt met een voldoende grote doorsnede.

Tot slot zijn aardplaten ook toegestaan ​​als aardaansluiting van een woning Ze kunnen horizontaal worden ingegraven op een diepte van 0,5 – 1 meter en verticaal terug de grond in worden gedreven.

Het gebruik ervan is echter voorbehouden aan telecommunicatiesystemen. Aardplaten worden zelden gebruikt in de woningbouw.

Procedure van een funderingsaarding

Koopt u een huis van vóór 2007, dan moet u zeker de aarding en potentiaalvereffening laten controleren. De kosten voor deze controle zijn zeer matig. Vanuit het proces meet de elektricien alleen de weerstand bij de grond. Dit is al voldoende om een ​​valide uitspraak te kunnen doen over de potentiaalvereffening. Ook kan het voorkomen dat een onderhoudsmonteur van de kabelaansluiting een ontbrekende of onvoldoende potentiaalvereffening constateert. Dit vereist een aarding met voldoende doorsnede om de versterker vanaf de kabelaansluiting te kunnen aansluiten. Als deze ontbreekt, moet u niet proberen om uw eigen afzonderlijke potentiaalvereffening te installeren. De detectie van ontbrekende of onvoldoende potentiaalvereffening tijdens de installatie van de kabelverbinding moet zeker worden beschouwd als een waarschuwingssignaal.

Het deskundigenoordeel wordt nu gevolgd door een advies. Welke potentiaalvereffening is nodig en welke uitvoering is mogelijk? De gespecialiseerde elektricien zal u uitgebreid adviseren over de doorsnede, het proces en de kosten van potentiaalvereffening. Als hij het niet zelf kan, zal de elektricien zeker een bedrijf kunnen noemen dat goed thuis is in het installeren van de potentiaalvereffening. Meestal is dit een bouwbedrijf. Ook beschikken zij over het juiste materieel in de vorm van graafmachines, rammen of ander materieel, waarmee de kosten voor het aanbrengen van de potentiaalvereffening binnen de perken worden gehouden.

De volgende stap in het proces van het achteraf aanbrengen van een aarding is het bodemonderzoek. Om de kosten onder controle te houden is het de moeite waard om langs te gaan bij het kadaster. Alle aan- en afvoerleidingen rond het pand moeten daar worden gemarkeerd. De plaatselijke specialisten kunnen u ook adviseren over het ideale punt voor het installeren van de aarding.

Met het grondrapport is de volgende stap om van het grondingsproces terug te gaan naar het bouwbedrijf. Als duidelijk is op welk punt of vanuit welk gebied de potentiaalvereffening kan worden aangebracht, kan met de bouw worden begonnen. In ieder geval is er pas sprake van echte bouwwerkzaamheden als de sleuf wordt gegraven. Als u het zelf aandurft, kunt u hier ook een handje helpen: Een schopbrede sleuf met een diepte van een meter is volledig voldoende om een ​​funderingsaarde-elektrode met willekeurige doorsnede in de grond te plaatsen. Dit proces wordt extra versneld met een minigraafmachine. De grondwerken zijn nog geen onderdeel van het proces voor het aanbrengen van potentiaalvereffening. U kunt het dus veilig zelf doen. De kosten van een minigraafmachine bedragen ca.

Als u de aardingsband zelf met de juiste maat wilt leggen, mag u de greppel pas vullen als de elektricien u zijn zegen heeft gegeven. Hij zal de doorsnede nogmaals controleren om er zeker van te zijn dat de potentiaalvereffening ook zijn doel zal dienen. Een te kleine doorsnede zou bij de volgende blikseminslag aanvankelijk door de kabel branden en bij de tweede blikseminslag het huis in brand steken. Er mogen dus geen kosten bespaard worden op de doorsnede van de aardingskabel, anders bestaat er gevaar voor ernstige gevolgschade!

Ten slotte, als laatste punt in de loop van de daaropvolgende installatie van de aarding, moet de kabel worden aangesloten op het elektrische systeem van het huis. Dit is absoluut een taak die niet kan worden gedaan zonder de hulp van een elektricien. Hij zal de weerstand naar de aardingsdraad opnieuw controleren en zo de daaropvolgende aarding vrijgeven. De kosten van deze maatregel liggen tussen de 100 en 500 euro. In ieder geval zou dit maximale beveiligingsniveau de moeite waard moeten zijn.

Tips voor snelle lezers

  • Ik wil de kosten niet verlagen door doorsneden te snijden
  • Grondwerken kunnen de kosten verlagen
  • Laat alle werkstappen goedkeuren door een gespecialiseerde elektricien