Verschil Tussen Cement, Gips En Mortel – Eigenschappen

Verschil Tussen Cement, Gips En Mortel – Eigenschappen

Op bouwplaatsen en zelfs thuis worden talloze materialen gebruikt, waarvan sommige verwarrend veel op elkaar lijken. Cement, gips en mortel zijn altijd te vinden, die door hun kleur verwarrend veel op elkaar lijken. Desalniettemin worden deze bouwmaterialen voor totaal verschillende taken gebruikt en moeten ze daarom met elkaar worden vergeleken, zodat niet het verkeerde materiaal wordt gebruikt voor het bouwproject.

Gips, mortel en cement zijn basismaterialen in de bouw en zijn nodig voor grootschalige projecten zoals een appartementsgebouw, maar ook voor eenvoudige muren in particuliere tuinen. Op de bouwplaats behoren ze tot de grijze materialen die op kleur en consistentie nauwelijks te onderscheiden zijn, maar wel in gebruik en eigenschappen. Hoewel de drie stoffen zo op elkaar lijken, worden ze voor totaal verschillende doeleinden gebruikt en daarom is het belangrijk dat je ze kunt onderscheiden. Zo loopt u niet het risico de verkeerde bouwmaterialen te gebruiken en de oplevering van het project in gevaar te brengen.

U kunt altijd onze website bezoeken voor meer inhoud: blog

Gemeenschappelijke grond: grondstoffen

Ondanks hun verschillende eigenschappen bestaan ​​de drie bouwmaterialen grotendeels uit dezelfde grondstoffen:

 • kalksteen
 • zand
 • volume

Dit is ook de reden waarom ze qua kleur zo op elkaar lijken en op het eerste gezicht moeilijk of niet van elkaar te onderscheiden zijn. Voor de afzonderlijke stoffen zijn er ook additieven die het bouwmateriaal bruikbaar maken voor het betreffende doel, zoals vloeibaarmakers of kleurstoffen. De bouwmaterialen zijn nauw verwant, maar het zijn de additieven die het uiteindelijke gebruik bepalen. De meeste van deze bouwmaterialen worden aangeboden in droge vorm en gemengd met water of speciale oplossingen.

verschil

Wat is cement?

Cement is een van de belangrijkste bouwmaterialen, dat bij de Romeinen al in een iets andere vorm bekend was en daar “opus caementicium” werd genoemd. Kortom, “steengroeve”, van het Latijnse caementicium, is een bindmiddel voor bouwprojecten, wat een essentiële stof is van de volgende eindproducten;

 • cementmortel
 • betonnen

Het is over het algemeen een minerale bouwstof die voornamelijk uit kalk en klei bestaat. Deze twee grondstoffen worden samen verrijkt met kwartszand en ijzererts en samen vermalen, de basisvorm van cement. Dit mengsel wordt vervolgens verbrand bij een temperatuur tussen 1.400 en 1.500°C, waardoor de zogenaamde cementklinker ontstaat, bolletjes van de minerale stoffen in het cement. Deze ballen zijn vrij hard en kunnen gemakkelijk worden gemengd met andere stoffen, die vervolgens het type cement bepalen:

 • slakkenzand
 • vliegas
 • gips
 • kalksteen
 • andere anorganische additieven
 • andere natuurlijke toevoegingen

Als deze stoffen aan het vorige mengsel worden toegevoegd, ontstaat het product cement, wat essentieel is in de hedendaagse industriële woningbouw en zelfs voor uw eigen projecten in huis en tuin. Om het cementmengsel te kunnen gebruiken, wordt het in een geschikte verhouding gemengd met water, wat resulteert in cementpasta. Cement wordt eigenlijk niet op zichzelf gebruikt, ook niet als het bouwmateriaal steenhard is, maar niet duurzaam is en daarom wordt gemengd met andere materialen tot een weerbestendig eindproduct of een geschikt voor het doel:

 • Beton: zand, grind en water
 • Mortel: water en zand

Door de gemakkelijk bindende eigenschappen van het cement kan het gemakkelijk worden gebruikt met andere gesteenten en kan daarom worden gebruikt als bindmiddel. Bij cement is nog een belangrijke indeling te vinden, omdat de gebruikte grondstoffen ook bepalend zijn voor het type cement:

1. Portlandcement:  Portlandcement wordt gezien als de klassieker van het huidige cement, dat in 1824 werd gepatenteerd door de Brit Joseph Aspdin en vernoemd naar het kalkstenen eiland Isle of Portland, dat qua kleur doet denken aan het typische grijze cement. Deze bestaat voor 90 procent uit Portland klinker, dat bestaat uit de hierboven beschreven stoffen en is de meest voorkomende basis voor beton en mortel. De goedkope productie en het eenvoudige gebruik maken Portlandcement tot een onmiskenbaar materiaal.

2. Trascement:  Trascement is een bijzondere bouwstof die niet alleen uit kalk en klei bestaat, maar ook voor maximaal 35 procent uit tras. Tras is gesteente van vulkanische oorsprong, dat het trascement zijn unieke eigenschappen geeft. Deze uitgeharde vulkanische as maakt samen met de andere grondstoffen een cement mogelijk met de volgende eigenschappen:

 • elastisch
 • weersbestendig
 • extreem resistent
 • beschermt tegen uitbloeiingen
 • niet vatbaar voor vlekken

Trascement wordt niet vaak gebruikt voor de bouw van moderne hoogbouw en dergelijke, maar voor monumenten en het gebruik van natuursteen.

Tip: Efflorescentie (efflorescentie) beschrijft een toestand waarin zouten worden opgelost vanaf het oppervlak van de structuur in de vorm van kristallen of poeder. Hoe sterker deze uitbloeiingen zijn, hoe meer deze zouten zich aanzetten en het metselwerk ernstig kunnen aantasten.

Wat is mortel?

Mortel is bij gebruik geen bindmiddel, maar een vormbare massa die wordt gebruikt om openingen tussen bouwstenen te dichten. Mortel dient als “lijm” voor de bouwstenen en zorgt door zijn eigenschappen voor een goede grip. Het bouwmateriaal is een essentieel element voor gebouwen gemaakt van bakstenen, bakstenen en kenmerkend voor hun uiterlijk. De eigenschappen van mortel verklaren ook het gebruik van de stof:

 • hoge elasticiteit
 • wordt snel en blijft moeilijk
 • ook een grondstof voor gips (gipsmortel)

De korrelgrootte van het mengsel verschilt van die van beton. Omdat het geen grind bevat, is de maximale korrelgrootte slechts vier millimeter, waardoor het als kneedbaar bouwmateriaal kan worden gebruikt. Het kan daarom gemakkelijk worden verdeeld en nauwkeurig worden gebruikt zonder te snel te drogen en dus mogelijke veranderingen mogelijk te maken. De toepassingsgebieden van de mortel bedragen:

 • muur maken
 • stukadoors
 • Tegels leggen
 • composietsystemen voor thermische isolatie

Niet alle mortel is echter hetzelfde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie basissoorten mortel, die vooral betrekking hebben op metselen:

1. Cementmortel:  Cementmortel is een mengsel van één deel cement met vijf delen zand en is een snel uithardend bouwmateriaal dat bijzonder veerkrachtig is. Het cementgehalte maakt de cementmortel tot een sterke en waterdichte massa, geschikt voor het volgende metselwerk:

 • steunpilaar
 • gewelfde plafonds
 • versterkte muren

Op zich wordt de cementmortel vooral gebruikt voor bouwprojecten die hoge belastingen moeten weerstaan ​​en is daar perfect voor. Cementmortel wordt altijd aanbevolen voor gebruik buitenshuis.

2. Kalkmortel:  Kalkmortel is een mengsel van één deel cement, zes delen zand en één deel bouwkalk (kalkhydraat) en wordt vanwege de gegeven vochtregulatie gebruikt als binnenpleister. Het is gemakkelijker te gebruiken dan andere mortels, maar het kan slechts zeer weinig druk weerstaan ​​en is daarom niet geschikt voor alle metselwerk. De waterdichtheid is ook niet zo hoog.

3. Cement-kalkmortel:  Cement-kalkmortel is de klassieke bouwmortel voor de meeste muren en is gemaakt van een deel cement, een deel ongebluste kalk en zes delen zand. Het is makkelijk verwerkbaar en dankzij de verbrande kalk is de mortel beter bestand.

Naast deze typische soorten mortel zijn er nog andere soorten die afhankelijk zijn van hun respectievelijke additieven, die ook het gebruik bepalen:

 • dunbedmortel
 • tegelvoeg
 • vuurvaste mortel
 • gips mortel

Dat maakt het gebruik van mortel zo effectief, want voor vrijwel elke toepassing is er een geschikte soort.

Wat is gips?

De pleister of pleister is eigenlijk een mortel verrijkt met bindmiddelen van organische of minerale oorsprong, specifiek gebruikt voor de afwerking van metselwerk en gebouwen. Met het aanbrengen van gips worden de volgende doelen bereikt:

 • Muren zijn glad gemaakt
 • Muren zijn beschermd tegen weersinvloeden
 • creëert een oppervlaktetextuur

Het gebruik van het pleisterwerk is niet beperkt tot één vorm van metselwerk, maar tot bepaalde ruimtes binnen gebouwen. Bovenal beschermt het het basismetselwerk tegen vocht of leidt het vocht in de woonruimte van binnen naar buiten, wat het essentieel maakt voor de woningbouw. Het bestaat uit de volgende componenten:

 • Mortier
 • speciaal bindmiddel

Deze bindmiddelen zijn bepalend voor het type pleister, want net als bij cementmortels zorgt een ander bindmiddel voor een geheel andere toepassing. Het gebruikte bindmiddel geeft ook het type pleister aan. Er zijn vier algemene toepassingsgebieden:

 • Basislaag:  egaliseert gaten en oneffenheden in het metselwerk, is noodzakelijk voor het aanbrengen van de toplaag
 • Afwerkingspleister:  beschermt metselwerk tegen externe invloeden van mechanische oorsprong, zoals regen die uit verticale richting valt
 • Binnenpleister:  beschermt tegen temperatuurschommelingen binnenshuis en zorgt voor een constante luchtvochtigheid
 • Buitenpleister:  beschermt het metselwerk tegen weersinvloeden

Gips is daarom essentieel om het gebouw te beschermen, terwijl cement- en mortelsoorten zorgen voor een stabiele constructie. Maar gips is niet zomaar gips, zoals hierboven al aangegeven. De verschillende soorten gips zijn onderverdeeld volgens het respectieve bindmiddel, dat al in de naam is opgenomen en in verschillende verhoudingen zit, afhankelijk van de fabrikant en het doel:

 • Gipspleister:  geschikt voor droge interieurs zoals woonkamers of gangen, wordt vaak gebruikt als ondergrond voor behangpapier
 • Kalkpleister:  klassiek voor vochtige interieurs zoals badkamers of kelders, werkt effectief in oudere gebouwen
 • Kunstharspleister:  Afwerkingspleister met hoge weerstand, kan worden gebruikt als sierpleister en is eenvoudig aan te brengen met een verfroller
 • Kalkcementpleister:  Buitenpleister, gebruikelijk voor alle soorten gevels
 • Cementpleister:  Buitenpleister, wordt voornamelijk gebruikt voor het basisgebied
 • Leempleister:  een van de oudste vormen van pleisterwerk, vooral geschikt voor wanden en plafonds, vaak gebruikt als gekleurde sierpleister

Tip: Er zijn ook unieke pleistersoorten zoals kras- en mozaïekpleister, die speciaal zijn verwerkt en zo een artistiek oppervlak creëren.